Wie was Willem van Outhoorn?

Wie was die man wiens naam onze straat in 1906 heeft gekregen?

Hij blijkt een niet zo daadkrachtig en enigszins corrupte bestuurder van Nederlands-Indië te zijn geweest. Hij was de  opvolger van een andere bestuurder waarnaar een straat in onze wijk vernoemd is: Joannes Camphuys.

De levensloop van Willem volgens vocsite.nl:

Levensloop

Geboren 4 mei 1635; overleden 27 november 1720.
Gouverneur-generaal van 24 september 1691 tot 15 augustus 1704.

Willem van Outhoorn (1635-1720). Gouverneur-generaal (1691-1704), David van der Plas, 1691 - 1704

Willem van Outhoorn (1635-1720), gouverneur-generaal (1691-1704). David van der Plas, olieverf op doek, 33,5cm × 24,5cm. Inscriptie: ‘Wilhem van Outshoorn, Gouver.r Gener.l van India.’ Collectie Rijksmuseum.

Willem van Outhoorn (ook wel geschreven als “Oudthoorn”) is geboren op 4 mei 1635 te Larike op Ambon als zoon van een VOC-koopman aldaar. Hij werd naar Nederland gestuurd om in Leiden rechten te gaan studeren. Op 28 november 1657 promoveerde hij in de rechten.

In 1659 vertrok hij weer voor een functie als onderkoopman naar Indië om er de rest van zijn leven te blijven. Zelfs een reis naar Bantam (onder de rook van Batavia) was hem nog te ver. In 1662 werd hij lid van de Raad van Justitie te Batavia. In 1672 werd hij ontvanger-generaal en in 1673 vice-president van de Raad van Justitie. In 1678 werd hij met een zending naar Bantam belast en werd hij buitengewoon lid van de Raad van Indië en in 1679 benoemd tot Raad ordinair in welke functie hij in 1681 in Indië werd erkend. In 1682 werd hij president van de Raad van Justitie, in 1689 president van het College van Heemraden en nog in hetzelfde jaar eerste Raad en Directeur-Generaal van Nederlands-Indië.

Op 17 december 1690 werd hij tot Gouverneur-Generaal benoemd, welke functie hij op 24 september 1691 overnam van Joannes Camphuys. Na 10 jaar, op 20 september 1701, verleenden de Heren XVII hem, op zijn eigen verzoek, eervol ontslag, maar het duurde nog tot 15 augustus 1704 alvorens hij het opperbewind kon overdragen aan Joan van Hoorn.

Hij verzocht om op zijn landgoed even buiten Batavia te mogen blijven, hoewel men er over het algemeen geen voorstander van was dat afgetreden gouverneurs-generaal in Batavia bleven, uit vrees voor bemoeienissen met het werk van hun opvolger. Maar omdat hij sukkelde met zjin gezondheid en al 70 was mocht hij blijven. Hij overleed op 85-jarige leeftijd op 27 november 1720.

Willem van Outhoorn

Willem van Outhoorn

Zijn bestuur werd door weinig belangrijke gebeurtenissen gekenmerkt. Aan het eind van zijn bewind overleed Mangkoerat II, Soesoehoenan van Mataram. Omdat de VOC zijn zoon als opvolger niet erkende, brak kort voor de aftreding van Van Outshoorn een langdurige oorlog uit. In 1693 werd Pondichery op de Fransen veroverd.

Tijdens het bestuur van Van Outshoorn werden pogingen gedaan om de koffiecultuur in te voeren op Java. De eerste oogst mislukte vanwege overstromingen, maar de tweede oogst had meer succes.

Van Outshoorn was geen krachtig bestuurder. Corruptie en vriendendiensten werden onder zijn bewind steeds opzichtiger en hij deed daar zelf ook aan mee. Zijn schoonzoon Joan van Hoorn, getrouwd met zijn dochter Susanna, volgde Willem van Outhoorn als gouverneur-generaal op.

Bron: vocsite.nl

Meer info

Willem van Outhoorn op nl.wikipedia.org
Willem van Outhoorn op en.wikipedia.org
Andere straatnamen in Bezuidenhout en hun herkomst op www.bezuidenhout.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *