Herinrichting Willem van Outhoornstraat

Zoals u wellicht weet, wordt in de komende jaren ons deel van de wijk heringericht en de riolering vervangen, in het zogeheten Bezuidenhout Oost Fase 3 plan.

In andere delen van Bezuidenhout is de herinrichting en vervanging van het riool al klaar (in fase 1), of het ontwerpproces al ver gevorderd (in fase 2). 

Ontwerpproces en bewonersparticipatie

De gemeente betrekt de bewoners zoveel mogelijk in de plannen, in een participatieproces.

In fase 1 en 2 hebben de bewoners en het wijkberaad heel veel ervaring opgedaan met dit participatieproces. Er is een manier van werken met de gemeente ontstaan middels bewonersgroepen per straat en per plein, de straat- en pleinteams. De straatteams vormen per straat (of deel van een straat) een kern van een aantal bewoners die namens de straat de gesprekken met de gemeente voert.

Het is aan de straateams om invulling te geven aan het onderlinge proces om met de bewoners tot een wensenlijst te komen. Het wijkberaad houdt het overkoepelende proces in de gaten en speelt een rol in het afstemmen van alle plannen op wijkniveau.

Het ontwerp- en participatieproces, en de planning hiervan, staat hier beschreven.

Start fase 3: voorlichtingsavond op 18 januari 2017

Op 18 januari was er een voorlichtingsavond in het wijkcentrum, georganiseerd door het wijkberaad. Deze avond vormde de start van het proces voor ons deel van de wijk (fase 3).

Er is uitgelegd welke ervaring door het wijkberaad en bewoners is opgedaan in fase 1 en 2. Ook zijn alle onderwerpen waar inspraak over mogelijk is voorbij gekomen. Daarnaast is er een en ander verteld over de planning van het ontwerpproces, en over hoe het bouw- en herinrichtingsproject eruit zal zien zodra ‘de schop de grond in gaat’.

Een verslag van deze voorlichtingsavond kunt u hier teruglezen.

Straatteam Willem van Outhoornstraat

De op 18 januari aanwezige bewoners vormden het begin van het Straatteam Willem van Outhoornstraat.

Blijf op de hoogte

Op deze website zal het straatteam u op de hoogte proberen te houden van het proces, om zoveel mogelijk bewoners van onze straat in het proces te betrekken. Wij zullen hier nieuws posten over het proces en verslagen van bijeenkomsten en besprekingen.

Als u vragen of opmerkingen heeft, of zich bij het straatteam wilt voegen, neemt u dan contact op met het emailadres van het straatteam: bzhwoutshoorn@gmail.com.

Ook kunt u zich inschrijven op de nieuwsbrief, zodat wij u af en toe per email op de hoogte kunnen brengen als er belangrijke zaken voorbijkomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *