Email van gemeente over Stand van zaken voorontwerp herinrichting Bezuidenhout-Oost fase 3

Profiel Willem Van Outhoornstraat Voorontwerp

Op 22 maart 2018 ontving het Straatteam onderstaande email van projectleider Eveline Kokx, over de stand van zaken van het voorontwerp:

Beste straatvertegenwoordigers van de straten in het gebied van fase 3 van de herinrichting,

In november/december vorig jaar hebben we in overleg met u de laatste hand gelegd aan de tekeningen voor de herinrichting.
Op basis van de tekeningen zijn de interne adviescommissies geraadpleegd en is een kostenraming gemaakt.
Tegelijkertijd heeft de gemeenteraad over de parkeerdruk in de wijk gesproken en moties aangenomen daarover.
Alles bij elkaar heeft dit ertoe geleid dat de interne afstemming over de te nemen besluiten over de herinrichting meer tijd kost dan tevoren was voorzien.

Zodra meer bekend is over de besluitvorming en de informatieavond die over de plannen georganiseerd gaat worden, zullen wij u informeren.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *