Het ontwerpproces en planning

Voor het maken van het ontwerp voor de openbare ruimte in Bezuidenhout Oost heeft de gemeente in samenwerking met het wijkberaad Bezuidenhout een participatieproces opgesteld.

In dit proces wordt het ontwerp in verschillende stappen gemaakt. Bij elke stap wordt het ontwerp steeds meer uitgewerkt en gedetailleerd.

De stappen

De onderstaande beschrijving van het ontwerpproces komt uit een document van de gemeente dat u onder aan deze pagina kunt downloaden.

De genoemde data zijn schattingen die zijn aangegeven door het wijkberaad op de voorlichtingsavond op 18 januari 2017.

1/ Februari 2017: eerste gesprekken met straatteams

Bewoners kunnen per straat (of soms clusters van straten) een straatwerkgroep instellen. De gemeente biedt de gelegenheid voor een overleg tussen de straatwerkgroep en de ontwerpers.

In het eerste overleg tussen de straatwerkgroep en de gemeente (ontwerpers en beheerders van de openbare ruimte) wordt een wensenlijst opgesteld. De bewoners geven aan wat zij belangrijk in hun straat vinden, zoals: parkeerplaatsen, bomen, fietsvoorzieningen, geveltuinen of andere zaken in hun straat. De gemeente heeft in vele gevallen al een quickscan gemaakt voor hun straat of buurt. Deze quickscan laat het aantal parkeerplaatsen zien die volgens het handboek openbare ruimte mogelijk zijn. Een quickscan is geen ontwerp van de straat. Eén van de opgaven in Bezuidenhout-Oost is namelijk het waar mogelijk toevoegen van extra parkeerplaatsen.

Het eerste gesprek van het straatteam Willem van Outhoornstraat met de Gemeente heeft op woensdag 8 februari plaatsgevonden. Een wensenlijst van de straat is in de vorm van een memo door het straatteam overgebracht aan, en besproken met de gemeente.

2/ Maart-april 2017: Concept ontwerp

Onze wensen en conclusies naar aanleiding van het eerste gesprek worden meegenomen in een eerste Concept Ontwerp. Dit wordt 1.5 à 2 maanden na het eerste gesprek besproken met dezelfde groep.

3/ Zomer 2017: Voorontwerp (VO)

Op basis van de wensenlijst en de reacties op het Concept Ontwerp maakt de gemeente een Voorontwerp (VO). In dit VO worden de wensen van de bewoners zo veel mogelijk meegenomen/uitgewerkt.

4/ Najaar 2017 (?): Interne toetsing gemeente en besluitvorming College

Het Voorontwerp wordt intern bij de gemeente getoetst door twee adviescommissies en door de beheerders van de openbare ruimte. Het VO wordt vervolgens in de buurt, tijdens een inloopbijeenkomst, gepresenteerd. Alle wijkbewoners kunnen tijdens en na de inloopbijeenkomst op een formulier opmerkingen kenbaar maken. Waar nodig en mogelijk wordt het ontwerp aangepast.

Het Voorontwerp wordt ter goedkeuring aan het College en de gemeenteraad aangeboden. Ook alle gemaakte opmerkingen die naar aanleiding van de inloopbijeenkomst zijn gemaakt gaan mee naar het College.

4/ Eind 2017 – Voorjaar 2018 (?): Definitief ontwerp (DO)

Nadat het College het Voorontwerp heeft goedgekeurd, wordt het Definitief ontwerp (DO) gemaakt. Dit definitief ontwerp wordt in de wijk gepresenteerd. Kleine wijzigingen zijn soms nog mogelijk.

5/ Loop 2018: Bestektekeningen, aanbesteding

Tenslotte wordt van het DO een bestek (technische uitwerking van het ontwerp) gemaakt. Als het bestek is gemaakt kan het ontwerp niet meer aangepast worden. Het bestek vormt namelijk de basis voor het contract met de aannemer die het werk uitvoert.

6/ Start uitvoering: eind 2018 / begin 2019

– Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst werd gezegd dat er een uitloop/vertraging mogelijk is van 1 a 1.5 jaar.

Document van de gemeente

Van de gemeente is op 25 januari 2017 onderstaand pdf document ontvangen over het participatieproces. U kunt dit document hieronder downloaden of lezen:

Achtergrondinformatie ontwerp straten Bezuidenhout Gemeente Den Haag (pdf)


UPDATE 09-11-2017

Bovenstaande planning zal niet meer gehaald worden. Zowel het participatieproces als de uitvoering zijn inmiddels opgeschoven.

De uitvoering zal op zijn vroegst rond eind 2019 / begin 2020 beginnen.

Het Voorlopig Ontwerp is op 7 november 2017 bekend geworden.

UPDATE 23-10-2019

In de Begeleidende brief ‘Voorstel van het college inzake Voorlopig ontwerp herinrichting openbare ruimte Bezuidenhout-Oost fase 3’ van 16 april 2019 staat de volgende aangepaste planning:

  • Uitwerking DO: april 2019 – november 2019
  • Informatieavond bewoners DO: november 2019
  • Bestek en aanbesteding: december 2019 – augustus 2020
  • Start uitvoering fase 3: vierde kwartaal 2020
  • Oplevering fase 3: derde kwartaal 2022

Ten opzichte van het bericht van ca. 2 jaar geleden is de start van de werkzaamheden van fase 3 dus inmiddels met ca. 1 jaar opgeschoven.

UPDATE 12-08-2020

In de informatiefolder, verspreid in juli 2020 staat een nieuwe planning vermeld:

  • Uitwerking DO: zomer(?) 2020
  • Informatieavond bewoners DO: najaar 2020
  • Bestek en aanbesteding: najaar 2020 – voorjaar 2021
  • Start uitvoering fase 3: eerste/tweede kwartaal 2021 (‘voorjaar 2021’)
  • Oplevering fase 3: eind 2021 (eigen conclusie)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *