Verslag bezoek inloopbijeenkomst 14 mei 2018 door straatteam

Bezuidenhout Fase 3 Voorontwerp

Op dinsdagavond 14 mei hebben enkele leden van het straatteam de eerste van twee inloopavonden in het wijkcentrum bezocht waar het op 9 mei gepubliceerde Voorlopig Ontwerp ter inzage lag. Op deze avond waren van alle straten en pleinen grote tekeningen van het ontwerp beschikbaar, en was er de mogelijkheid om te praten met het ontwerpteam van de gemeente, en terugkoppeling te geven middels reactieformulieren, zowel door de straatteams als op persoonlijke titel.

Als straatteam hebben wij vooraf bekeken of er verschillen waren tussen het gepresenteerde ontwerp, en de op 23 november 2017 met het ontwerpteam gemaakte afspraken / gedane toezeggingen.

Wij hebben geconstateerd dat een groot deel van de gedane toezeggingen inderdaad in het ontwerp waren opgenomen, maar een aantal niet. Ook is er over een aantal op 23 november besproken zaken niets terug te lezen in de door de gemeente gepubliceerde documenten en tekeningen.

De punten waarop het ontwerp afweek van de gemaakte afspraken, en de punten waar we nog vragen over hebben, hebben wij middels het hieronder gelinkte document, aan een reactieformulier toegevoegd:

Reactie Straatteam op Voorlopig Ontwerp

Elk reactieformulier zal door het ontwerpteam van de gemeente worden beantwoord, en wij zullen op deze punten dus nog terugkoppeling krijgen.

Als een apart item hebben wij op het reactieformulier het idee voor het terugzetten van het hek bij de speeltuin nog een keer aangekaart (zie punt 4A uit het gespreksverslag van 23 november). In het gepubliceerde Voorlopig Ontwerp is namelijk wel ons idee overgenomen voor fietsnietjes in een vierkant stuk op de hoek met de Johannes Camphuijsstraat, maar niet het doortrekken van het hek over de volle lengte aan de kant van de Willem van Outhoornstraat, eventueel achter de drie grote bomen langs, om zo meer ruimte voor fietsparkeren te creëren, en wellicht ook een nettere oplossing voor het hek.

In een gesprek met een van de ontwerpers is mondeling nog het volgende besproken (zie de pdf hierboven):

  • Punt 1, locatie lantaarnpalen: dat dit niet in het voorlopig ontwerp is doorgevoerd, is waarschijnlijk iets dat over het hoofd gezien is, en alsnog zal worden doorgevoerd.
  • Punt 2, fietsnietjes die weggehaald zouden worden: idem als punt 1.
  • Punt 4, bocht met Johannes Camphuijsstraat: er wordt nog een digitale simulatie gedaan om te kijken of vrachtwagens hier zonder steken en overlast zullen kunnen afslaan. Het heeft de aandacht van de ontwerpers.
  • Punt 6, hergebruik klinkers: in de komende fase van het definitief ontwerp wordt nog onderzocht of hergebruik van klinkers mogelijk en haalbaar is. Dit is vanuit de gemeente een kostenoverweging, maar indien deze positief uitpakt kan het mogelijk toch nog het behoud van onze authentieke klinkers betekenen.

Vervolg

Door de ontwerpers is aangegeven dat er nu eerst terugkoppeling zal komen op de reactieformulieren van de bewoners. Daarna wordt een ‘definitief Voorlopig Ontwerp’ gemaakt. En vervolgens een Definitief Ontwerp, dat vooral een technische uitwerking is.

Ook in deze komende fases zal nog de mogelijkheid worden geboden tot terugkoppeling en overleg met de straatteams, maar met name op detailpunten. Waarschijnlijk komt er nog een keer een inloopavond zodra het Definitief Ontwerp bekend is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *