Brainstorm herinrichting 31 januari 2017

Brainstorm Herinrichting Willem Van Outhoornstraat
Brainstorm Herinrichting Willem Van Outhoornstraat
Brainstorm Herinrichting Willem Van Outhoornstraat
Brainstorm Herinrichting Willem Van Outhoornstraat
Brainstorm Herinrichting Willem Van Outhoornstraat
Brainstorm Herinrichting Willem Van Outhoornstraat
Brainstorm Herinrichting Willem Van Outhoornstraat
Brainstorm Herinrichting Willem Van Outhoornstraat
Brainstorm Herinrichting Willem Van Outhoornstraat
Brainstorm Herinrichting Willem Van Outhoornstraat
Brainstorm Herinrichting Willem Van Outhoornstraat Brainstorm Herinrichting Willem Van Outhoornstraat Brainstorm Herinrichting Willem Van Outhoornstraat Brainstorm Herinrichting Willem Van Outhoornstraat Brainstorm Herinrichting Willem Van Outhoornstraat Brainstorm Herinrichting Willem Van Outhoornstraat Brainstorm Herinrichting Willem Van Outhoornstraat Brainstorm Herinrichting Willem Van Outhoornstraat Brainstorm Herinrichting Willem Van Outhoornstraat

Op dinsdag 31 januari 2017 is in het Wijkcentrum Bezuidenhout op de Johannes Camphuijsstraat een brainstormavond gehouden ter voorbereiding op het eerste overleg met de gemeente over de herinrichting.

Voor deze brainstorm is middels een flyer de hele straat uitgenodigd. De brainstorm werd gefaciliteerd door Klaartje Mackenbach (no. 46).

Aanwezigen

Er waren 20 mensen aanwezig:

 • Hans Boerman nr. 23c
 • Corrie Veneman nr. 23c
 • Valeria Teloni nr. 25
 • Luigi Bianchi nr. 25
 • Douwe Boorsma nr. 27
 • Henk Nijenhuis nr. 31
 • Klaartje Mackenbach nr. 46
 • Philan Bezemer nr. 46
 • Matthijs Winnubst nr. 48
 • Remco Kalf nr. 48
 • Arthur Gelink nr. 53
 • Fija van der Staaij nr. 59
 • Merijn Buijs nr. 76
 • Ferrie Van Veelen nr. 79a
 • Eddy de Wind en partner nr. 177
 • Harry de Graaf De Sillestraat 103
 • Carla de Graaf De Sillestraat 103

Verslag

1. Introductie en voorstelrondje

Aanwezigen stellen zich voor.

2. Toelichting proces

Remco Kalf licht het proces toe aan de hand van de documentatie van de gemeente en de voorlichtingsavond op 18 januari.

3. Bouwexploit

Hans Boerman licht toe dat tijdens de voorlichtingsavond is verteld dat het sterk aan te raden is om t.z.t. een bouwexploit te maken voor de straat. Het wijkberaad coordineert hiervoor te zijner tijd een gezamelijk depot bij een notaris, van foto’s van alle huizen in het gebied van fase 3. De hele straat wordt hiervan op de hoogte gebracht als het zover is.

Henk Nijenhuis vertelt dat het probleem van grondwaterstanden en verzakkingen heel serieus genomen moet worden, en de foto’s en dergelijke vroegtijdig gemaakt zouden moeten worden. Probleem is ook dat schade niet direct maar vaak veel later optreedt, en al in gang gezet kan zijn door werkzaamheden tijdens fase 1 en 2.

4. Brainstorm

Om tot een geschikte agenda richting de gemeente te komen is een brainstormsessie gehouden in de vorm van het plakken van geeltjes met wensen door alle deelnemers. Hieronder zijn de resultaten letterlijk opgenomen.

1. Straat

1a. Bestrating
 • Oorspronkelijke klinkers (115 jaar oud) handhaven/hergebruiken
 • Bestrating
 • Kwalitatief goede klinkers
 • De huidige klinkers bij de nr. 23-50 vind ik mooi, wil ik houden
 • Is er een keus?
 • Huidige breedte ok
 • Hergebruik verband en klinkers
 • Keep the fishbone pattern, small tiles/bricks
 • Afstemming breedte stoep en straat: iedereen parkeert half op de stoep i.v.m. ruimte
 • Hergebruik trottoirbanden: zijn originele granieten banden van 90 + jaar
1b. Drempels
 • Drempels op de kruisingen
 • Drempels verminderen (naar de kruisingen)
 • Soepele drempels
 • Drempels
1c. Richting
 • Richting handhaven
 • Oplossing voor verkeerde kant oprijden vanaf Camphuijsstraat: oor inzetten
1d. Breedte
 • Iets bredere straat/weg (voorkomt schade aan auto’s en is veiliger voor fietsen)
 • Normbreedte rijbaan (breder anno nu?)

2. Afval

2a. Ondergronds afval
 • Geen afvalbakken, geen ORACs maar gewone wekelijkse ophaaldienst.
 • Locatie ondergrondse afvalcontainers
 • Ondergrondse afvalbakken, maar waar?
 • Orac vuilcontainers bij speeltuin? Toegang vanaf hoek: geen verlies van parkeerplaatsen?
 • 3X Afval ondergronds
 • Teveel overlast, vooral tijdens meeuwenseizoen
 • Misschien aan het einde van de straat bij speeltuintje?
 • Ondergrondse afvalbakken want ik heb veel last van de meeuwen ’s zomers
 • Ondergronds afval op strategische punten, anders gele vuilniszakken uitdelen/beschikbaar stellen voor bewoners.
2b. Afvalbakken in de omgeving
 • Hondenpoep overlast op het kruispunt
 • Meer hondenpoepbakken
 • Afvalbakken
 • Meer hondenpoep afvalbakken bij blinde gevels

3. Parkeerplaatsen

 • Schuine parkeerplaatsen
 • Extra parkeerplaatsen door dwars parkeren bij speeltuin
 • Extra parkeerplaatsen door verkleinen speeltuin
 • Parkeerplaatsen: belijning/vakken, lage stoeprand hoek, bochten vrijhouden
 • Parkeren
 • Denk aan meer elektrische auto’s
 • Meer parkeerplek (voor auto)
 • Parkeerplaatsen maximaal behouden
 • Geen parkeerhavens
 • Belijning parkeerplaatsen
 • Elektrische voorzieningen voor e-auto’s?
 • Elektrische oplaadpunten bij Meeus?
 • Parkeerplaatsen opofferen voor haaks fiets parkeren? Evt. samen met boom

4. Verlichting

 • Oude groene palen terugplaatsen
 • Verlichting niet klinisch
 • Gezellige lantaarnpalen
 • Klassieke verlichting conform Imhofstraat
 • Authentieke verlichting lantaarnpalen
 • Mooie straatverlichting
 • Groene traditionele lantaarnpalen!
 • Verlichting
 • Ouderwetse lantaarnpalen

5. Trottoirs

5a. Breedte
 • Breedte trottoirs handhaven
 • Trottoirs
 • Stoepbreedte van parkeerruimte af. Wel belangrijk voor mensen met rolstoel en/of rollator
 • Offset trottoir
 • Op hoeken tussen amsterdammertjes een verlaagde stoeprand t.b.v. kinderwagens/rollators/scootmobielen
5b. Fietsen
 • Extra fietsenstalling creëren door verkleinen speeltuin
 • Fietsnietjes voor eigen portiek of deur
 • Fietsnietjes niet concentreren op de hoeken van de straten
 • Een aantal grote fietsenstallingen
 • Parkeermogelijkheid fietsen (bijvoorbeeld nietjes)
 • Meer fietsennietjes
 • Niet alleen fietsen aan één kant op één hoop of tegen de ramen
 • Meer/betere ruimte om fietsen te stallen. Fietstrommel?
 • Fietsnietjes ter hoogte van ieders huis zodat fietsen voor de huizen van betreffende eigenaren kunnen
 • Meer plek voor fietsen
 • Regelmatige nietjes
 • Nietjes, mits goede opstelling hiervan. In bochten?
 • Fietsnietjes
5c. Bestrating
 • Roodbruine stoeptegels
 • Aflopende stoepranden i.v.m. rollators etc.

6. Groen

6a. Bomen
 • Boom en lantaarnpaal combinatie
 • Veel kleine bomen verspringen op de stoepen
 • Bomen/groen
 • Alle bomen laten staan
 • Meer groen in de straat/meer bomen
 • Bomen
 • Meer bomen dan nu. De bloesembomen over de hele straatlengte
 • Bomen wel
 • Bomen met veel beleid plaatsen
 • Boom verplaatsen (te dicht op de gevel)
 • Groen oké, maar geen must. Zo ja, dan kleine bomen
 • Groen/bomen, niet te groot
 • Kleine bomen
 • 3 X geen bomen voor de ramen
 • Groen – weinig groen in de straat zelf. Misschien plaatsen bij verlichting
6b. Geveltuintjes
 • 6 X Geveltuintjes
 • Bomen wel, tuintjes niet
 • Tuintjes liever niet
 • Smalle geveltuintjes
 • Geveltuin randen: graag optioneel. Niet de standaardoplossing

7. Overige

7a. Hemelwaterafvoer
 • Optie om hemelwaterafvoer op riool te laten aansluiten
7b. Putten
 • Waterafvoer putten
7c. Speeltuintje
 • Speeltuintje 1,5 meter verkleinen: ruimte creëren voor fietsnietjes/parkeerplaatsen
7d. Parkeerautomaten
 • Komen er meer bij? Liever niet
 • Zelfde locatie als nu?

5. Conclusies

Aan de hand van bovengenoemde punten heeft een toelichting en discussie plaatsgevonden over de onderwerpen. Er is gekeken naar de hoeveelheid voor- en tegenstanders van bepaalde wensen en er is gesproken over voor- en nadelen van de wensen.

De resultaten hiervan zijn opgenomen in ‘Memo 1 Willem van Outhoornstraat – Wensen en vragen t.b.v. eerste gesprek met de gemeente op 8 februari 2017’. Het memo is ook rondgestuurd per email aan alle aanwezigen, en aan de gemeente. Deze punten worden meegenomen in het eerste gesprek met de gemeente op 8 februari 2017.

6. Vervolgstappen

Het straatteam werkt de resultaten uit in bovengenoemd memo. Het gesprek met de gemeente vindt plaats op woensdag 8 februari 2017. Hierbij zullen de volgende bewoners namens de straat aanwezig zijn:

 • Hans Boerman nr. 23c
 • Henk Nijenhuis nr. 31
 • Klaartje Mackenbach nr. 46
 • Remco Kalf nr. 48
 • Ferrie Van Veelen nr. 79a

Verdere vervolgstappen worden met de gemeente besproken en via de email en deze website aan alle bewoners bekend gemaakt. We zullen een verslag van het overleg op deze website plaatsen.

7. Afsluiting

Het straatteam bedankt alle aanwezigen voor hun actieve inbreng en constructieve bijdrage.

Verslag als pdf

Wilt u bovenstaand verslag nog eens rustig nalezen, dan kunt u hier een pdf downloaden:

Verslag brainstormsessie Willem van Outhoornstraat, 31 januari 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *