Voorlopig Ontwerp bekend

Willem Van Outhoornstraat Voorontwerp

Op 7 november heeft het Projectteam Bezuidenhout-Oost het Voorontwerp / Voorlopig Ontwerp / Concept ontwerp (deze termen worden door elkaar gebruikt in de communicatie) met een toelichting gestuurd aan het straatteam.

Alle documenten kunt u hieronder downloaden en bekijken.

Een delegatie van 4 personen van het straatteam zal alle opmerkingen die wij hebben over dit Voorlopig Ontwerp bespreken met de gemeente, in een spreekuur dat voor onze straat gepland staat op donderdag 23 november.

Het straatteam zal in dit korte gesprek van een half uur onze reactie op het ontwerp aan de gemeente overbrengen, ook in het licht van eerdere gesprekken met het projectteam waarin wij onze wensen hebben besproken.

Na deze spreekuren, die met alle straten gehouden worden, zullen de eventueel nog aangepaste ontwerpen door het College worden vrijgegeven voor de officiële inspraakprocedure. Dan wordt ook voor alle bewoners een inloopavond gehouden. Hier zijn alle voorlopige ontwerpen van alle straten en pleinen van fase 3 te bekijken. Tijdens deze avond en gedurende een periode van zes weken waar de tekeningen ter inzage liggen, heeft elke bewoner de mogelijkheid nog een reactie op het ontwerp te geven.

Heeft u opmerkingen? Geef het uiterlijk zondag 19 november aan ons door!

Als u naar aanleiding van onderstaand ontwerp opmerkingen heeft waarvan u wilt dat wij ze meenemen in het gesprek op 23 november, wilt u deze dan uiterlijk op zondag 19 november emailen naar het straatteam op bzhwoutshoorn@gmail.com.

Download Voorontwerp en toelichting

Download hieronder de pdf’s die wij van de gemeente hebben ontvangen.
U kunt ze ook hieronder bekijken, als de viewer in uw browser werkt.

Voorontwerp Willem van Outhoornstraat – 02-11-2017
Voorontwerp Bezuidenhout Oost Fase 3 – 02-11-2017
Toelichting Voorontwerp Willem van Outhoornstraat – 05-11-2017

Bekijk Voorontwerp Willem van Outhoornstraat

Bekijk Voorontwerp Bezuidenhout Oost

Lees de toelichting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *